Med tablettslagning får tabletterna rätt fuktighet

Om du ska tillverka tabletter till hälsokostindustrin måste du tänka på tablettslagning. Om tabletterna blir för fuktiga är det svårt att pressa dem.

När du ska börja med tablettpressning måste du skydda dem mot hot. Det handlar om allt från kvalitet till den metod som används för tablettslagning.

mikrokristallin

Tänk på att omsluta tabletten i ett hölje. Drageringen kan påverka smaken. Utan korrekt paketering kan tabletterna bli skadade.

För att klibba ihop tabletterna är mikrokristallinisk cellulosa det vanligaste. Dosering upp till 20% men det finns ingen övre gräns, man testar sig fram.

Ett bra släppmedel är magnesiumstearat 0,5-1 %. allt-fraktfritt.se säljer allt du behöver.

Så går tablettslagning till

Du kan säkra tabletterna på flera olika sätt. Med olika steg så kan man se till att tabletterna inte förstörs av vanlig hantering. Det finns en hel del fakta att få. Det gör att tablettpressningEN blir så säker som möjligt.

Innehållet styr hur lång hållbarheten blir

Tabletternas innehåll styr också dess hållbarhet. Försök att använda ingredienser som stänger ute fukt. Då håller de längre.

Man kan också använda ett hölje. filmdragerade tabletter
Tycker du att manglade produkter ser seriösa ut? Om den har krossats blir den svår att äta.

Det måste man tänka på innan tablettslagning kan börja. Ingredienserna som används för att behålla form och skydda tabletten mot fuktighet får ju heller inte vara ett problem med övriga ingredienser. Tabletten måste vara säker.

Vatten i medicinska tabletter

Vatten kan förekomma i läkemedel på olika vis. Det finns fria och mobila former av vatten som reagerar med andra material på olika sätt. Men andra former reagerar inte.

Vi kan utgå från majsstärkelse. Majsstärkelse innehåller ofta över 10 % fukt. Det är faktiskt så att dicalcium phosfat och mikrokristallinsk cellulosa får en större reaktion.

Tablettens hölje måste ha rätt utformning och ingredienser

Ytan på tabletten blir som en skyddande barriär. Höljet ser också till att den fukt som finns i tabletten inte försvinner. När tabletten torkar så blir den svår att använda.

Pulverblandningen vid tablettpressning får inte vara för mjuk. Man provar sig fram. Vissa blir tabletter andra blir kapslar.